Norwegian Bokmål

OM OSS

Sámi Safari Camp og samiske verdier.

 

Sámi Safari Camp eies av Anna Kuoljok, som driver campen sammen med min mann Ingar Kuoljok.

 

Vi har etablert og driver Sámi Safari Camp etter samiske verdier som tar utgangspunkt i en økosentrisk forståelse av verden. 

 

I vår forståelse av verden er mennesket en integrert del av skaperverket, med en personlig relasjon til Gud/ Skaperen og til alt som lever og er i skaperverket. Våre relasjoner til alt som er i skaperverket skal preges av  gjensidig respekt, motytinger og jevnlikhet.  Og i likhet med andre urfolk har vi samer et åndelig språk for å veilede og minne oss på disse verdier. Det åndelige språket er fortellinger om hvordan vi skal leve som gode mennesker, og ritualer for personlig samhandling med skaperverket. 

 

På Sámi Safari Camp får dere oppleve hvordan vi bruker det samisk åndelige språket for å opprettholde gjensidighet og balanse i våre relasjoner til oss selv, andre mennesker og til naturen med alt som der er.

 

Vårt mål er at våre gjester skal få inspirasjon til å fornye og gjenopprette gjensidighet og balanse i sin relasjon til seg selv og til naturen.